Büyük Hun Devleti

Büyük Hun İmparatorluğu

 Metehan

Kurucusu: Bilinmiyor        

Kurluşu: M.Ö. 450

Yıkılışı: M.S. 216

En Büyük İmparatoru: Metehan (Oğuzhan)

Başkent: Ötüken

En Geniş Sınırları: 15,000,000 km²

 

Öncelikle bu Türk devleti ilk değildir. Bu devletten önce de İskitler,Kimmerler gibi ata sayılacak devletler gelir. Türkler Hun mudur  Yada Hunlar Türkleri oluşturan topluluklarmıdır  gibi sorular mantıksızdır. Hun Devletleri de Türktür. Gelelim Büyük Hun Devleti’ne M.Ö. 4.yüzyılda Orta asyada bulunan bu topluluğun ilk adı Asya Hun Devletidir. Halk arasında ve hükümdar ailesi arasında konuşulan dil Türkçe’dir. Çin kaynaklarından ulaşılan bilgilere göre Hunlar’ın Türk olduğu anlaşılır.Çinliler onlara Hiung-nu demiştir.Büyük Hun Devletini’n halkı Türkler ve Moğollar’dan oluşur. Fakat ülkeyi yönetenler tamamen Türk soyludur. Ayrıca ülkede geçerli din Gök Tanrı dinidir ve tamamen Türk kültürü,adet ve töreleri benimsenmiştir. Zaten Hun kelimesinin Türkçe’deki anlamı  halk,kavim demektir. Son olarakta  kazılarda Hunlar’ın giysilerinde eski Türk kültürünün etkisi tespit edilmiştir.

Devlet en ihtişamlı dönemini Metehan (Oğuzhan) zamanında yaşamıştır.Sitemizde Metehan’ın yaşadıkları bulunmaktadır. Metehan önce kendisini oyuna getiren babası Teoman’ı sonra üvey annesini sonra üvey kardeşini  10.000 kişikik ordusuyla yok ederek tahta geçer. Daha sonra çine birçok seferde bulunarak çin hanedanlığını vergiye bağlar. Metehan soydaş kavim olan Yüeçi Türkleri’ni bilinmeyen bir nedenden dolayı tarih sahnesinden silmiştir. Türklerin vazgeçilmez ülküsü olan Turan’ı gerçekleştirmiş ve bütün Türkleri bir araya getirerek Türk Birliğini sağlamıştır. Çin seddinin yapılması da Metehan’ın döneminde olmuştur. Yalnız bu büyük engel Mete’ye tesir etmemiştir. Artık canlarından bezen çinliler aralarında birlik olarak Mete’ye savaş açarlar. Metehan savaşı yüksek bir tepeden izler ve baktığında görür ki Türk ordusu çin ordusunun yüzde biri kadardır. Veziri korktuğunu düşünerek Metehan’a sorar efendim ne düşünüyorsunuz?Metehan’da buna karşılık olarak şöyle demiştir: “Ben bu kadar çinliyi nereye gömeceğim?” 

Ve dediği gibi olur.Çinliler tekrar yenilgiye uğratılınca artık savaşı bırakırlar. Mete bu kadar savaşa rağmen çinlilerden toprak almamış sürekli vergiye bağlamıştır. Bu olayı çinlilerle kültürel etkileşimden uzak durmak için planladığı düşünülüyor. Metehan’ın ölümünden sonra çinli prenseslerle evlenme geleneğini sürdüren Hunlar casuslar ve iktidar kavgaları yüzünden doğu ve batı hun devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Daha sonra Hun Hükümdarı Çiçihan çinlilere karşı savaşar girişir fakat eski stratejilerle savaşması ve askerlerine kötü davranması savaşı kaybetmesine neden olmuştur. Daha sonra işle iyice kötüye gitmiş ve Doğu Hun Devleti’de kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuzey Hun Devleti’ni Panu ,Güney Hun Devleti’nide Panu’nun yeğeni Pi almıştır. Ve bu bölünüp parçalanan devlet bile yıllarca yaşamış ve M.S. 216yılında yıkılmıştır.

Etiketler: , ,

Yazar: tanrıkutmete

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar


Süs Tavukları

Aksaray Düğün Salonu