Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı

 

Bozkurt Türk ve Moğol mitolojisinde geçen kutsal hayvandır. Bozkurt Türk milletlerinin ulusal sembolüdür. Göktürk dilinde Gökbörü olarak geçen şey bozkurttur.  Kurt Türk mitolojisinde yol gösterici yüce bir varlık olarak nitelendirilmiştir. Bu mitolojiye istinaden bazı Türk ve Moğol boyları soylarının bu kutlu varlıktan ilerlediğine inanır. Her  kurt sürüsünde bir baş olur bu başkurta da Gökbörü denir. Bozkurt aynı zamanda Türk mitolojilerinde kutsal sayılan başka bir nesne olan gök’ü temsil eder. Alageyikte yeryüzünün temsilcisidir.Göktürk devleti de bu kutsal ögeleri yani gök ve bozkurt’u bayraklarında taşımışlardır. Kurt Türk budunu’nun (milletinin) başına bir iş geldiğinde hemen ortalığa çıkar ve yol gösterir. Göktürk İmparatorluğu’nda otağların yani çadırların önüne kurtbaşı buluna direkler dikilirdi. Aynı zamanda Göktanrı incanındaki savaş tanrısı kurt görünümlüdür. Yine Göktürkler’de ermiş,bilge kişiler kurt postu giyerlerdi.

Yine Göktürkler’den ve onlardan sonra gelen bütün Türk devletlerinde görebileceğim “Turan taktiği” yani Türk taktiği kurtlardan görülerek öğrenilmiş bir stratejidir. Taktik şu şekildedir:”Yarım çember şeklinde yani hilal şekli alarak düşmanı çembere alıp o çemberi kapatarak düşmanı her yönden kıstırmaktır.” Bozkurt günümüzde Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Ulu önder M.Kemal Atatürk tarafından ulusal sembolümüz ilan edilmiş ve o devirde para,sigara gibi birçok şeyin üzerine resmedilmiştir. 

Bozkurt Ve Türkler

Bozkurt’un kutsal sayılmasının gerçek nedeni Türklerin bir bozkurt soyundan geldiğine inanmalarıdır. Göktürk (Orhun) yazıtlarında kurttan süt emen bir çocuk anlatılır. Fakat mantıklı düşünüldüğü zaman biyolojik olarak bir kurttan insan doğurması beklenemez ama kurt sütü ile bir çocuk yaşayabilir. Bu betimlemeden anlatılmak istenen kurt’un çocuğu doğurduğu değil emzirdiğidir.

Bozkurt’un bir Türk çocuğunu emzirmesi hakkında birkaç hususta bilgi vermek isterim çünkü haddini bilmez bazı insanlar bu efsaneyle dalga geçer olmuştur. Anlattığım gibi Göktürk anıtlarında çocuğu kurt’un emzirdiği yazar. Kurt sütü de insan sağlığı açısından yararlı olabilir yani bir çocuğa güç, kuvvet verebilir. Ama kurt sütü içmekle kurt olunmaz, tıpkı inek sütü içenlerin inek olmadığı gibi… 

 

Etiketler: , ,

Yazar: tanrıkutmete

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar


Süs Tavukları

Aksaray Düğün Salonu